Java三种读取文件的方式

  • 49

Java三种读取文件的方式

字节读取方式

File file = new File(path);
FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
int ch = 0;
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
while((ch = fis.read()) != -1){
  baos.write(ch);
}
baos.close();
fis.close();

字节数组读取方式

File file = new File(path);
FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
byte[] buffer = new byte[1024];
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
int len = 0;
while((len = fis.read(buffer)) != -1){
 baos.write(buffer,0,len);
}
fis.close();
baos.close();

行级字符流读取方式

File file = new File(path);
BufferedReader br = new BufferedReader(new Filereader(file));
String string = null;
StringBuffer sb = new StringBuffer();
while((string = br.readLine()) != null){
   sb.append(string);
}
br.close();

📚文章说明:
1、本文章链接失效后,请通过右下角企鹅QQ告知管理员,24小时内补链接,谢谢。点击下载说明了解。
2、天天精品分享的资源均通过网络公开合法渠道获取的,仅阅读交流测试使用,请在下载后24小时内删除。
3、版权归作者或出版社方所有,本站不对涉及的版权问题负法律责任。点击免责申明了解详情。
4、若版权方认为天天精品侵权,请联系客服QQ或发送邮件myttjp@163.com处理。
5、会员和精品豆系对搜集搬运、整理及网站运营做的友情赞助,非购买文件费用,敬请谅解。点击关于本站了解本站。
6、每位访客应尊重版权方的知识产权,支持版权方和出版社。

发表评论